เลือกการแสดงผล


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/emis/public_html/view_computerschool.php on line 20
จำแนกตามรูปแบบการจัดสรร :
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/emis/public_html/view_computerschool.php on line 134
ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
เครื่องแม่ข่าย
เครื่องนักเรียน(PC)
เครื่องครู(PC)
notebook นักเรียน
notebook ครู
ปีที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0
0